Ceník pro rok 2020

DOSPĚLÍ                                        18 jamek/ 9 jamek

pondělí - úterý ........................................... 800 Kč / 500 Kč

středa - čtvrtek .......................................... 900 Kč / 600 Kč

pátek ......................................................... 1 000 Kč / 700 Kč

sobota, neděle a svátky ....................... 1 300 Kč / 800 Kč

JUNIOR                                         18 jamek/ 9 jamek

pondělí - úterý ...........................................400 Kč / 200 Kč

středa - čtvrtek ......................................... 500 Kč / 250 Kč

pátek ........................................................... 600 Kč / 300 Kč

sobota, neděle a svátky ......................... 700 Kč / 400 Kč

SENIOR (nad 60 let)                    18 jamek/ 9 jamek

pondělí - úterý ........................................... 700 Kč / 400 Kč

středa - čtvrtek .......................................... 800 Kč / 500 Kč

pátek ............................................................ 900 Kč / 600 Kč

sobota, neděle a svátky ........................ 1 100 Kč / 700 Kč

STUDENT (do 26 let)                   18 jamek/ 9 jamek

pondělí - úterý ........................................... 700 Kč / 400 Kč

středa - čtvrtek .......................................... 800 Kč / 500 Kč

pátek ............................................................ 900 Kč / 600 Kč

sobota, neděle a svátky ......................... 1 100 Kč / 700 Kč

DRIVING RANGE                ČLEN / NEČLEN

vstup ...................................................................... ZDARMA

drivingové míčky ............................................ 30 Kč / 50 Kč

BUGGY                                           ČLEN / NEČLEN

18 jamek - pondělí - pátek ....................... 500 Kč / 800 Kč

18 jamek - sobota, neděle a svátky....... 500 Kč / 900 Kč


9 jamek - pondělí - pátek ........................ 300 Kč / 600 Kč

9 jamek - sobota, neděle a svátky ....... 300 Kč / 700 Kč


NESOUTĚŽNÍ VÝSLEDEK zpracování .................. 150 Kč