Členství

Máte chuť stát se členy rozrůstajícího se klubu Golf Dobrouč a mít krásné přírodní 18jamkové hřiště jako své, třeba i  domovské? Pak se podívejte na aktuální možnosti členství.

Pro sezónu 2024 si můžete vybrat z Řádného členství nebo Ročního členství. Máte také možnost využít Zkušební členství. Toto Zkušební členství vám pomůže lépe poznat nejen hřiště Golf Dobrouč, ale i nasát rodinou atmosféru klubu. 

V případě jakýchkoli dotazů, prosím volejte manažerku Petru Rychetskou     

 mobil: +420 605 954 599

Řádné členství - vstupní poplatek zahrnující i hrací poplatek pro první sezónu a poplatek ČGF 

Dospělý ........................... 21 000,-Kč

Manželé ......................... 38 000,-Kč

Senior (od 60 let) ......... 16 000,-Kč

Senioři - manželé........... 28 000,-Kč


Ti, kteří se stanou novými Řádnými členy v sezóně 2024, nebudou již platit hrací poplatek v této první sezóně. V dalších sezónách už budou platit pouze Hrací poplatek řádného člena.

Hrací poplatek Řádného člena pro sezónu 2024

Dospělý .................................. 16 000,-Kč

Manželé .................................. 28 000,-Kč

Senior (od 60 let) .................. 11 000,-Kč

Senioři - manželé ................... 18 000,-Kč

Výhody Řádného členství

 - celoroční hra zdarma

 - plné využití reciprocit

 - sleva 25% na fee pro hosty do svého flightu po celou sezónu

  - míčky drivngové - 1Kč/kus

  - zapůjčení buggy - 600Kč/18 jamek a 400Kč/9 jamek

  - možnost přednostní rezervace na klubové akce

  - hlasovací právo

  - zvýhodněná cena pro vstup manžela / manželky do klubu

Kdo uhradí členství ještě v tomto roce, dostane v nové sezóně jako poděkování 1x voucher na buggy  pro 18 jamek v sezóně 2024.

Roční členství  

 Dospělý  ............................ 18 000,-Kč

 Manželé .................................. 32 000,-Kč 

 Senior (od 60 let).............. 12 000,-Kč

 Manželé senioři .................20 000,-Kč

 Student (do 26let) .............  6 000,-Kč          

 Junior (do 18let) .................   3 000,-Kč

 Dítě (do 15let)  ....................  1 500,-Kč

Výhody ročního členství 

- celoroční hra zdarma

- míčky drivngové - 1Kč/kus

- zapůjčení buggy - 700Kč/18 jamek 500Kč/9 jamek

- plné využití reciprocit


Nabízíme možnost pro všechny typy členství rozložení plateb do dvou, případně tří splátek dle dohody.

(První splátka do konce roku, druhá do 1.4. a třetí do 1.6.)

Zkušební členství

Poplatek - 5 000,-Kč 

Toto členství zahrnuje úhradu poplatku ČGF + 50 % slevu na fee po celou sezónu + drivingové míčky 1Kč/kus + plně využití reciprocit.

Zkušební členství mohou využít pouze nově příchozí do klubu Golf Dobrouč na jednu sezónu. 

V případě, že se zkušební člen rozhodne ještě v tomtéž roce stát řádným členem, odečte se mu poplatek za zkušební členství z úhrady řádného členství.

Udržovací členství

V případě dlouhodobé nemoci, čí zahraniční cesty atd. je možné po domluvě uhradit 4 000,-Kč jako udržovací poplatek. Tento vám zajistí udržení členství v klubu a poplatky ČGF. Pro tuto domluvu, prosím kontaktujte Petru Rychetskou e-mail: rychetska@golfdobrouc.cz mobil: +420 605 954 599


Povinnost úhrady členských poplatků je stanovena nejdéle do 28.2.2024.

Platbu Řádného členství, či Ročního členství, dle vaší věkové kategorie, prosím převeďte

na účet číslo: 123-1043400287/0100 vedeného u Komerční banky.

Jako Variabilní symbol uveďte své rodné číslo

Do poznámky, prosím, uveďte jméno, za koho je platba převedena.


UPOZORNĚNÍ !

Pokud se rozhodnete ukončit členství ve vašem stávajícím klubu, je vaší povinností toto rozhodnutí písemně oznámit vedení klubu do konce kalendářního roku před započetím nové sezóny. Jinak jste poviní uhradit členství i pro následující sezónu.


Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na viděnou.


Přihlášku nám můžete poslat pomocí formuláře, nebo vyplněnou přihlášku pro tisk elektronicky na e-mail: recepce@golfdobrouc.cz , či  poštou na adresu: Golf Dobrouč, Dolní Dobrouč 700, 561 02.