Členství

Máte chuť stát se členy rozrůstajícího se klubu Golf Dobrouč a mít krásné přírodní 18jamkové hřiště jako své, třeba i  domovské? Pak se podívejte na aktuální možnosti členství.

 Rádi bychom vás pozvali do našeho klubu Golf Dobrouč.  Blíží se konec naší nulté zkušební sezóny a proto bychom vás rádi seznámili s podmínkami pro vstup do našeho klubu pro novou sezónu 2021.

Můžete si vybrat mezi Zaváděcím řádným (životním) členstvím a Ročním hracím poplatkem.

Zaváděcí řádné (životní) členství pro rok 2021

Dospělý - stávající člen ................................. 17 000,-Kč

Dospělý - nový člen ...................................... 20 000,-Kč


Manželé - oba stávající ................................. 25 000,-Kč

Manželé - jeden stávající .............................. 30 000,-Kč

Manželé - oba noví ......................................... 35 000,-Kč


Senior (od 60 let) stávající ............................. 10 000,-Kč

Senior (od 60 let) nový ................................... 15 000,-Kč

Senioři - manželé  oba stávající .................... 17 000,-Kč 

Senioři - manželé jeden stávající ................ 22 000,-Kč

Senioři - manželé oba noví ........................... 25 000,-Kč


Ti, kteří se stanou řádnými (životními) členy, nebudou již platit hrací poplatek pro rok 2021.

Výhody zaváděcího řádného (životního) členství

    - hlasovací právo

    - celoroční hra zdarma

    - míčky drivngové - 1Kč/kus

    - zapůjčení buggy - 500Kč/18 jamek a 300Kč/9 jamek

    - 2x ročně jeden host do flightu zdarma 

    sleva 30% pro hosty do 1 flightu v nedělní hře

    - sleva 30% na pronájem klubových prostor

    - zapůjčení ručního vozíku zdarma

    - plné využití reciprocit


Roční členství - hrací poplatek 

 Dospělý - stávající člen ......................... 13 000,-Kč       

 Dospělý - nový člen ............................... 15 000,-Kč


 Senior (od 60 let) stávající ..................... 9 000,-Kč

 Senior (od 60 let) nový........................... 10 000,-Kč


 Student (do 26let) stávajcí ..................... 5 000,-Kč

 Student (do 26let) nový .......................... 6 000,-Kč

                   

 Junior (do 18let) stávající ........................ 2 000,-Kč

 Junior (do 18let) nový .............................. 3 000,-Kč


 Dítě (do 15let) stávajcí ............................. 1 000,-Kč

 Dítě (do 15let) nové .................................. 1 500,-Kč


* Junioři a děti mohou uplatnit  100% reciprocitu v Golfovém Resortu Kunětická Hora pouze               s domovským členstvím v klubu Golf Dobrouč.

* Tento typ členství je pro skupinu dospělých a seniorů zkušebním a je možné jej využít pouze         na jednu sezónu.

Výhody ročního členství 

  - celoroční hra zdarma

  - míčky drivngové - 1Kč/kus

  - zapůjčení buggy - 600Kč/18 jamek 400Kč/9 jamek

  - 2x ročně jeden host do flightu s 50% slevou

  - sleva 10% na pronájem klubových prostor

  - zapůjčení ručního vozíku zdarma

  - plné využití reciprocit


Povinnost úhrady členských poplatků je stanovena do 28.2.2021.


Platbu Zaváděcího řádného členství, či ročního členství, dle vaší věkové kategorie, prosím převeďte na účet číslo: 123-1043400287/0100 vedeného u Komerční banky.

Jako Variabilní symbol uveďte své rodné číslo. Do poznámky, prosím, uveďte jméno, za koho je platba převedena.


UPOZORNĚNÍ !

Pokud se rozhodnete ukončit členství ve vašem stávajícím klubu, je vaší povinností toto rozhodnutí písemně oznámit vedení klubu do konce kalendářního roku.


Další informace vám budeme zasílat na váš e-mail.

Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na viděnou


Přihlášku nám můžete poslat pomocí formuláře, nebo vyplněnou přihlášku pro tisk elektronicky na e-mail: recepce@golfdobrouc.cz , či  poštou na adresu: Golf Dorbouč, Dolní Dobrouč 458, 561 02.