Slovo architekta 

Na této stránce vám nabídneme tak trochu jiný pohled na naše hřiště a jednotlivé jamky. Je to pohled pana architekta Jakuba Červenky, autora projektu Golf Dobrouč: 

MgA. Jakub Červenka, golf.arch. 

Golf Course Architect & Sport Fields Designer   

EIGCA Associate member    

"Mým zadáním bylo vyprojektovat sportovní hřiště citlivě vsazené do krajiny a nerušící její ráz.

Zabýval jsem se otázkou, jak skloubit scenérii a charakter krajiny s herní strategií. Úžasná dobroučská krajina, dramaticky prudké svahy, strže a naopak milá údolí tvoří základní charakteristiku místa. Jak vyvážit nezaměnitelnou jedinečnost tak, aby golfové hřiště do krajiny zcela zapadlo, sžilo se s ní a zároveň bylo hráčsky a sportovně atraktivní?

Technicky a projekčně náročné bylo vyrovnat členitý a strmý terén s velkým převýšením a vsadit do něj golfové herní prvky a celé jamky. K tomu jsem využil zejména bunkry, jsou překážkou a zároveň konstrukčním prvkem, který prudkými a vysokými stěnami umožnil překonat velká převýšení. Aby byly součástí strategie hry, jsou všechny dobře vidět. Nejvýstižnější je v tomto smyslu soustava bunkerů na sedmnácté jamce.

Velký důraz jsem kladl na dostatečnou plochu greenů, jejich začlenění a natočení v souvislosti s herní strategií jamky. Vnitřní modelace není fádní, nabízí mnoho zajímavých pin position. Každý green je jiný, jeden z nich (třináctý) velmi výrazně...

Umístění bunkerů, tvarování greenů a začlenění jamek do kopcovité krajiny ústí v čistých principech strategického designu. Risk and Reward Strategy!"


Prohlédněte si masterplan

Tento původní másterplan doznal při samotné výstavbě drobných změn, díky nimž se celé hřiště prodloužilo. Pojďte se pokochat a těšte se na samotnou hru.

Hole No 1

PAR 5

Jak angličané říkají "An Opening hole" dává hned prvním pohledem z odpaliště tušit, jaké že na nás čeká v srdci Orlických hor hřiště! Na každém odpališti, před každým odpalem má hráč na výběr. Má možnost si zvolit, vybrat cestu. Stejně jako celé hřiště i první jamka je navržena podle principu strategického designu. Přes údolí odehraný odpal z mírně vyvýšených odpališť je lépe umístit co nejblíže k fervejovým bunkerům. Z pravé strany je totiž lepší přístup do druhé dopadové zóny jamky. Ta je rozdělena na dvě části velkým středovým fervejovým bunkerem. Pravá část ferveje je v dopadové zóně srovnaná pro snadnou příhru do úzkého greenu. Je však chráněna bunkery ze tří stran. Levá dopadová zóna je již za horizontem a proto zůstává hráčům částečně skryta. Hráč přihrává do úzké ferveje a je-li příliš dlouhý, jeho míč skončí s největší pravděpodobností mimo fervej v greenovém bunkeru. Odměnou za přesně umístěnou ránu do druhé dopadové zóny je krátká příhra do greenu, v jejíž cestě už nestojí žádný bunker. Green je dobře chráněn před dlouhými hráči, které by snad lákala představa dobytí greenu druhou ranou.


Hole No 2

PAR 5

Pokud byla první jamka seznamovací se strategicky laděným konceptem hřiště, pak dvojka je výzvou k plnému výkonu. Možná, že se pro některé z hráčů hřiště nezvykle otevírá dvěma po sobě hranými pětipary, ale jejich layout byl postaven na míru krajině. Dech beroucí odpal přes údolí na druhou stranu svahu otevírá tento druhý pětipar. Dominujícím není jen tento úchvatný pohled, ale také obrovský fervejový bunker na konci dopadové zóny. Ideální je zahrané draw s využitím přirozené svažitosti v dopadové zóně, která pomůže dorolovat míč k levému okraji ferveje. Druhá rána by totiž optimálně měla skončit vpravo ve směru hry za mírným horizontem, co nejdále ve směru hry. Pozor na skutečnost, že druhá polovina jamky je z levé strany chráněna potokem. Green je úzký a dlouhý a natočený jen pro příhry ze správného místa. Chráněn je potokem.


Hole No 3

PAR 4

Nejkratší, zato však strategický a herně atraktivní čtyřpar hřiště. Jamka posazená do úzkého údolí. Na pohled velmi přívětivá a malebná jamka však skrývá mnohá nebezpečí. Teoreticky lze green dosáhnout hned prvním odpalem z odpaliště. Green je však chráněn velkým greenovým bunkerem a lemován širokým potokem z levé strany. Zahrát co nejblíže ke greenu dlouhým driverem je výzvou pro každého hráče, byť zvolí-li tuto cestu, musí riskovat. Odměnou za přesně umístěný odpal do malého prostoru vymezeného vodní překážkou, bunkerem a strmým svahem vpravo od ferveje je krátká příhra do mírně modelovaného a vyvýšeného greenu. Pro svou kratší délku nemá bezpečná hra menší šanci na skórování. I příhra železem na širší část ferveje, dostatečně vpravo od vodní překážky, umožní po přesné příhře útok na birdie.


Hole No 4

PAR 3

První třípar na hřišti. Přestože je green poměrně velký, je dobře chráněn třemi velkými bunkery. Tvar greenu a umístění jednotlivých překážek nabízí mnohá zajímavá a strategická navrtání jamek. Jamka tak může mít lehké, ale i velmi těžké navrtání, vyžadující přesnou délku i směr rány. Jamka je schována pod horizontem, proto svou důležitou roli bude hrát také vítr.


Hole No 5

PAR 4

Dominantním prvkem této jamky jsou bezesporu fervejové bunkery umístěné ve vnitřní straně doglegu. A podle principu strategického designu si i na této jamce hráč může na odpalištích vybrat, kterou cestou se ke greenu vydá. Přehrát fervejové bunkery přímo a zkrátit si tak příhru do greenu o dvacet metrů je velmi lákavá nabídka. Pokud se rozhodne o bezpečnou cestu a bunkerům se vyhne, pak je-li odpal dostatečně dlouhý, hrozí, že míček skončí v dalším fervejovém bunkeru, tentokrát skrytě umístěném na vnější straně doglegu za horizontem ferveje. Green je dobře chráněn dvěma bunkery. Jeho tvar společně s umístěnými bunkery nabízí řadu zajímavých pin positions. Jeho patovací plocha vytváří horizont. Za ním jsou už jen stromy protějšího zalesněného svahu.


Hole No 6

PAR 4

Jeden z náročných čtyřparů na hřišti otevírá druhou polovinu první devítky. Základem dobrého skóre na jamce je správně umístěný odpal z odpaliště. Tentokrát je optimální umístění míče po odpalu na levou stranu ferveje, odkud se míč dále roluje do středu. Levá polovina greenu je stíněna approachovým bunkerem, který je vsazen do velké modelace oddělující green šestky od odpališť pětky. Tato modelace určuje také vnitřní modelaci samotného greenu. Ten je z pravé strany chráněn strání a vzrostlými stromy.


Hole No 7

PAR 3

V podstatě krátký třípar s perfektním výhledem z odpališť na green, který je umístěný pod zalesněnou strání. Možná nezvykle není součástí této jamky žádný bunker. Co tvoří tuto jamku obtížnou a výjimečnou jsou dvě skutečnosti. Je to především úhel, ve kterém je natočený green proti odpalu a výškový rozdíl mezi odpalištěm a greenem. Dalším herně strategickým faktorem je umístění potoka, který odděluje fervej a green od protějšího svahu, čímž green dokonale chrání a současně vytváří na hráče tlak. Potok je přiveden ze vzdálenější, vnější hrany greenu, aby byl stále vidět a hráč měl možnost se už na odpalištích rozhodnout, jestli bude v případě, že do vodní překážky svůj míč zahraje, hrát další míč z odpaliště nebo využije možnosti dropování.


Hole No 8

PAR 4

Jeden z nejzajímavějších čtyřparů hřiště. Zcela dominantní překážkou jamky je velká vodní plocha nového jezera. Přestože umístění diktuje hráčům hrát na fervej přes vodu, lze zvolit i bezpečnou cestu. Jamka vlastně nabízí strategickou i heroickou volbu. Není to ale maximální délka odpalu, která je tou správnou volbou! Na příliš dlouhé odpaly číhá uprostřed dopadové plochy velký fervejový bunker s vysokou čelní stěnou. Správnou volbou je dostatečně dlouhý, ale zároveň velmi přesně umístěný odpal do nejširšího místa ferveje a možná co nejblíže k vodní překážce. Zde je fervej nejméně nakloněná. V cestě do greenu je ale několik dalších fervejových a greenových bunkerů, které jsou osazené ve stoupajícím svahu. Levá strana greenu je chráněna velkým dubem. Green je součástí velkého svahu, do kterého je vsazen a kterým je chráněn. Jeho patovací plocha je rozdělena na dvě patra s prostřední sníženou pasáží. Vyplatí se být přesný a přihrát si co nejblíže k navrtané jamce.


Hole No 9

PAR 3

Některé z nejlepších tříparů na světě jsou ty nejkratší. Jejich výjimečnost je způsobena tím, co se děje mezi odpalištěm a greenem. Tento krátký třípar není výjimkou! Jamka byla součástí návrhu hřiště od samého začátku. Její jediněčnost spočívá ve výškovém rozdílu mezi odpalištěm a greenem. Právě velké převýšení a skutečnost, že se míč během svého letu dostane nad koruny stromů, kde je jeho let silně ovlivněn větrem, klade nároky na správnou volbu hole. A ta se může vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám zásadně měnit. Green je na pravé straně chráněn bunkerem, naopak levá strana v okolí greenu je otevřená a bezpečná. Samotný green má bohatou vnitřní modelaci a sám je oproti okolnímu terénu vyvýšen.


Hole No 10

PAR 4

Druhou devítku otevírá dlouhý a náročný čtyřpar. Odpal hraný přes strmou rokli, v jejíž hraně je umístěný obrovský dominantní bunker s vysokou stěnou. Za ním se rozprostírá široká dopadová zóna, kterou ovšem chrání z obou stran další dva velké bunkery. Pro příhru do greenu je lepší umístit míč z odpaliště na pravou stranu ferveje. Být moc vlevo se nevyplatí, protože do greenu se hraje úzkým lesním průsmykem. Green je chráněn velkým bunkerem, který jej rozděluje na dvě patovací patra.


Hole No 11

PAR 5

Další z fotogenických jamek hřiště! Odpal směřující dolů do údolí. Levá strana je po celou délku jamky chráněna vodními překážkami. Zprava přichází prudký svah stráně, ten se v dopadové zóně srovnává. Volba strategie hry je z odpaliště zcela zřetelná. To, že je lepší zahrát první odpal na levou polovinu ferveje, co nejblíže ke kraji, určuje na dvě poloviny rozdělená druhá dopadová zóna. Fervej je na dvě poloviny rozdělena vysokou borovicí, kterou obklopuje velký fervejový bunker. Od druhé dopadové zóny začíná další vlevo umístěná vodní překážka, velké jezero. K jejímu kraji je posazen dlouhý a úzký green, na který lze bezpečně přihrát jen z levé poloviny ferveje, právě pro jeho tvar a umístění vzhledem k vodní překážce. Zdánlivě bezpečná cesta od odpaliště ke greenu, po pravé straně jamky, se pro příhru do greenu stává velmi složitou a nebezpečnou, protože z této strany je green natočen na šířku a hned za jeho hranou začíná vodní překážka. Proto je důležité číst strategii jamky od odpališť! Green se mírně svažuje k vodní ploše, jeho vnitřní modelace je jednoduchá a mírná. Pokud jej hráč dosáhne v regulaci, odměnou mu bude snadné patování. Birdie je opravdu skvělý výsledek!


Hole No 12

PAR 4

Sekvence technicky a strategicky náročných jamek pokračuje nejdelším čtyřparem hřiště. Nutné pro šanci na dobré skóre je umístit odpal do dopadové zóny, která je na horizontu. Pozor  na dva velké, vpravo umístěné fervejové bunkery. Z horizontu je green i jeho okolí dobře vidět. Krátký odpal z odpaliště nebo míč, který by skončil v některém z fervejových bunkerů, znamená téměř jistou ztrátu minimálně jedné rány. Z dopadové zóny není příhra do greenu zdaleka jednoduchou ranou. Green je posazen na hraně strže vodní překážky. Jeho okolí je ale tvarované tak, aby bylo možné využít svahu a kratší ranou nechat dorolovat míč do greenu. Na greenu hráče nečeká žádná složitá modelace, naopak patovací povrch je velmi jednoduchý a lehce čitelný.


Hole No 13

PAR 3

Krátký ale technicky náročný třípar, jehož středně velký green je umístěn pod svahem kopce. Pravá strana greenu je otevřená a bezpečná. Naopak levá strana celé jamky včetně greenu je lemována hlubokým korytem vodní překážky, která se za greenem otevírá do suchého poldru. Levý břeh vodní překážky tvoří v úrovni greenu vnější hranici hřiště - out of bounds. Je nutné být přesný a nebo vpravo.


Hole No 14

PAR 4

Tento kratší čtyřpar je kandidátem na jamku s nejhezčím pohledem z odpališť. Přestože nenabízí spektakulární pohled do širé dálky nebo na okolní vrchy Orlických hor, celkový obraz pohledu z odpališť je velmi zajímavý. Odpaliště jsou umístěné níž než dopadová zóna na ferveji. Hráči se tedy otevírá pohled do mírně stoupající ferveje. Levá hranice jamky nad fervejí je lemována vzrostlým lesem. Dopadová zóna, která je ideálně umístěna na horizontu, je z odpaliště ohraničena skupinou fervejových bunkerů umístěných jak vpravo, tak i vlevo okolo dopadové zóny. Pozice greenu zvýhodňuje příhru z pravé strany ferveje. Umístit míč do ideálního prostoru pro příhru do greenu ale vyžaduje zahrát přes pravé fervejové bunkery přesnou a dlouhou ránu. Za správný odhad směru a délky odpalu do kopce bude hráč odměněn snazší příhrou. Green je zprava chráněn velkým a hlubokým bunkerem, proto při příhře z levé strany ferveje do užšího greenu se bunker dostává do hry.


Hole No 15

PAR 4

Někdo by řekl Risk and Reward (odměna za riskování), ale já myslím, že správně zvolená cesta je synonymem dobře vybrané herní strategie. Jen správně zvolenou délkou odpalu z odpaliště na úzkou fervej, která lemuje hlubokou rokli, je možné umístit míček tam, odkud je vidět na green skrze ne příliš velké okno mezi stromy. Příliš dlouhý nebo naopak krátký odpal znamená přihrávat si do greenu přes vrcholky stromů. V cestě z ideální dopadové zóny do greenu je umístěna řada hlubokých bunkerů, situovaných zejména v levé hraně srázu, který druhou polovinu jamky lemuje. Příhra je sice relativně krátká., ale green je umístěn o deset metrů výš než fervej. Ke greenu je také možné se dostat horní cestou, dlouhým a přesným odpalem z odpališť, zcela v duchu heroického designu. Odpal musí mít maximální délku a přesnost a tvar rány musí být fade. Dopadová zóna je ve svahu a je chráněna pro tento směr čtyřmi fervejovými bunkery. Je to spíš teoretická možnost, nicméně pokud je ke konci hřiště nutné útočit na skóre, zde je ona příležitost. Příhra do greenu už bude opravdu krátká a hlavně do něj bude alespoň trochu vidět. Green je totiž umístěn na nejvyšším místě jamky vysoko nad prudkou strží. Green je zleva ochráněn velkým bunkerem, který ocení i mnoho hráčů, jejichž míč by jinak odskákal do hluboké trávy nebo do začínajícího prudkého svahu.


Hole No 16

PAR 3

Poslední a zároveň nejdelší třípar na hřišti. Je zároveň poslední jamkou, která je hrána na tomto nejvzdálenějším a také nejvyšším místě celého hřiště. Z odpališť i greenu jamky č. 16 je vidět klubovna. Zejména pravý greenový bunker je skutečnou překážkou ve hře. Je veliký a hluboký a připravený zachytit každou délkově i směrově chybně odehranou ránu. Naopak vítr je na této jamce ku pomoci, protože bude pomáhat vrátit míč zpět do výseče greenu.


Hole No 17

PAR 5

Nejdůležitější na tomto pětiparu je správně začít. Jedině dostatečně dlouhý odpal na vyrovnanou dopadovou zónu přes levý cíp fervejového bunkeru umožní zaujmutí pohodlného postoje pro další hru směrem k jamce. Tu je nutné umístit na hřeben, který rozděluje fervej na dvě poloviny, a co možná nejdál ke greenu. Idální linie hry je přes první fervejový bunker. Pokud se podaří trefit tu správnou část ferveje, její sklon přidá jěště několik metrů navíc rolujícímu míči směrem k jamce. Pokud se od středu ferveje hráč příliš vzdálí, míček bude rolovat z ferveje ven a nejspíš skončí ve svahu, odkud bude příhra do greenu technicky složitá. Green je chráněn dvěma bunkery. Přestože bunker na zadní hraně greenu není z ferveje vidět, mnoha hráčům pomůže z větších problémů, protože zachytí dlouhé nebo nepřesné příhry do greenu před prudkým svahem, který je za greenem. Jamka se celou dobu svažuje tak, že hráči budou mít míč vždy ze svahu pod sebou. Možná hrát celou jamku po pravé hraně hřebenu je nejbezpečnější cesta.


Hole No 18

PAR 4

Velmi důležitý je na této jamce první odpal. Do dopadové zóny je v cestě několik překážek. Cesta na fervej vede přes údolí s vodotečí. Pravá strana ferveje je chráněna dvěma velkými fervejovými bunkery, levou stranu jamky naopak vymezuje out of bounds. Pro opravdu dlouhé hráče je dopadová zóna královsky široká, protože je na společné ferveji s vedlejší jamkou. Být ale příliš vpravo není výhodné, protože green je z tohoto směru natočen. Hráč pak přihrává do úzkého greenu, který je ještě proti této cestě chráněn bunkerem a za ním je out of bounds. Zvýšený green umožňuje dobrý vizuální kontakt s patovací plochou i po kratším odpalu z odpaliště. Být příliš krátký se nevyplatí, protože green je umístěn za horizontem a v případě opravdu krátkého prvního odpalu nebude přes horizont vidět.